Nieuwe voorzitter DFG

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de fotoclub ’s-Gravenzande is Pieter van der Harst afgetreden als voorzitter en heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan Marja ten Kate. Het valt tegenwoordig niet mee om mensen geïnteresseerd te krijgen in een bestuursfunctie en het bestuur en de leden zijn dan ook blij dat Marja het stokje heeft overgenomen.

Marja, veel succes gewenst! Pieter, hartelijk bedankt!