Categorie archieven: Bondsfotowedstrijd

Twee prijswinnende foto’s voor DFG

Het afgelopen jaar heeft voor iedereen in het teken gestaan van de coronapandemie, en dat was ook bij de leden van de fotoclub voel- en zichtbaar; er zijn gewoonweg minder
foto’s gemaakt. Een tijd lang kon de club geen bijeenkomsten houden en dat vond zijn weerslag. Dat neemt niet weg dat de club de belangrijke landelijke clubcompetitie niet aan
haar voorbij wilde laten gaan. Voor de commissie evenementen was er de opgave foto’s te beoordelen, op waarde in te schatten, de inzending in goede banen te leiden en
te verzenden naar de landelijke Fotobond. Op 16 oktober reisde Yvonne Koene namens de fotoclub naar Hoogezand in Groningen voor de bondsuitslag.
Met de totaal behaalde 207 punten is DFG ten opzichte van de maximaal 223 te behalen
punten hoog geëindigd. Dit jaar kan de ’s-Gravenzandse fotoclub zich verheugen met
twee vrouwelijke prijswinnaars. De foto van Ineke Nientied en de foto van Joke van Geest
hebben brons behaald en dat is een felicitatie waard. DFG kan terugkijken op een prima resultaat.