Interessante Links

Fotoclub DFG op Flickr

Nederlandse Bond van Amateur Fotografen Verenigingen (Fotobond)
Vrijwel alle fotoclubs zijn aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen, de B.N.A.F.V. of kortweg “De Fotobond”. Hierbij zijn zo’n 7400 leden aangesloten. Zij is de belangenbehartiger voor de Nederlandse amateurfotografie. De Fotobond verzorgt rechtstreeks of via zestien afzonderlijke afdelingen, waarin ons land door de Fotobond is verdeeld, een groot aantal activiteiten en diensten voor de aangesloten clubs en hun leden.

Fotobond Afdeling Elf
Onze afdeling, Regio Zuid-Holland Noord van de Fotobond

Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP)
De FIAP is een internationale federatie, waarvan veel nationale fotografieverenigingen (zoals de Fotobond) lid zijn . FIAP telt meer dan 85 nationale verenigingen in de vijf continenten en vertegenwoordigt bijna een miljoen individuele fotografen. Het doel is de bevordering van fotografische kunst in al haar aspecten en door allerlei fotografische evenementen zoals bijvoorbeeld de World Cup for Clubs.

NVBG Nederlandse Vereniging voor Beeld en Geluid
Het accent van de activiteiten binnen deze vereniging ligt op de creatieve aspecten van het maken van audiovisuals. Jaarlijks organiseert het NVBG het nationale festival voor  beeld en geluid Tevens stimuleert zij haar leden tot het verbeteren  van hun hobby door het organiseren van workshops en dergelijke. Tevens geeft het lidmaatschap een licentievrijstelling voor het gebruik van commerciële muziek voor niet-commerciële doeleinden.

Stichting Fotografica Museum Zuid-Holland                                                                                           In In oktober 2010 als Stichting Fotografica Museum Zoetermeer opgericht met als doelstelling het verzamelen en in stand houden van oude fotoapparatuur en fototechnieken met toebehoren en alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt.Ondertussen is het museum gevestigd in Leidschendam en heeft het haar naam gewijzigd in Stichting Fotografica Museum Zuid-Holland. Dit doen zij onder andere door middel van tentoonstellingen, workshops en lezingen. Fotoclub DFG is één van de donateurs van het museum.