Met veel dank..

De afgelopen jaren was Frans Hofstede onze penningmeester. Hij heeft zijn werk heel goed gedaan en we bedanken hem heel hartelijk.
Piet heeft heel veel jaren gezorgd voor onze bar. Hij verzorgde de voorraad en de
administratie van de opbrengst. We danken Piet heel hartelijk voor al het werk wat
hij in zoveel jaar voor DFG heeft gedaan.